Gammeljord Advokater er et højt specialiseret advokatkontor.

Vi har betydelig erfaring og ekspertise inden for alle områder af insolvensretten og håndterer alle aspekter af insolvensbehandling og rådgivningsopgaver i forbindelse med rekonstruktion, konkurs, kreditorers retsstilling og retssagsførelse.

Som kurator har vi behandlet nogle af de største og mest komplicerede konkursboer og har ydet rådgivning til kriseramte virksomheder, långivere og andre kreditorer med komplekse problemstillinger både nationalt og internationalt.

Vores erfaring og ekspertise gør det muligt for os at lave skræddersyede løsninger, så der effektivt og hurtigt – og med hensyntagen til de juridiske og kommercielle forhold – opnås mest mulig værdi.

Herudover yder vi højt kvalificeret rådgivning på række andre retsområder. Du kan læse mere om dette under Vores specialer.

Advokaterne hos Gammeljord Advokater er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet. Vi er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. De regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.